ES-1.01.16 ATMega DIN Board Standard

Kup w sklepie

Zestaw do samodzielnego montażu, dostępny w kilku różnych wersjach do samodzielnego montażu lub jako zmontowane urządzenie.

Zestaw na szynę DIN 35 do Arduino Mega ze złączami skręcanymi:

Zasilanie VIN – 8-12V, zabezpieczenie diodą, kondensatory stabilizujące napięcie 470u i 100n, sygnalizacja obecności napięcia diodą led.

Dostępne 2 wersje :

Standard: bez górnej obudowy

Standard Cover: z górną obudową

Wersja Standard NIE posiada podłączeń pod wyświetlacz OLED, moduł esp8266 oraz NRF24L01

..


ATmega DIN Board rozpiska wyprowadzeń

GND GND   GND GND
38 Digital pin 38 PD7 ( T0 )   37 Digital pin 37 PC0 ( A8 )
39 Digital pin 39 PG2 ( ALE )   36 Digital pin 36 PC1 ( A9 )
40 Digital pin 40 PG1 ( RD )   35 Digital pin 35 PC2 ( A10 )
41 Digital pin 41 PG0 ( WR )   34 Digital pin 34 PC3 ( A11 )
42 Digital pin 42 PL7   33 Digital pin 33 PC4 ( A12 )
43 Digital pin 43 PL6   32 Digital pin 32 PC5 ( A13 )
44 Digital pin 44 (PWM) PL5 ( OC5C )   31 Digital pin 31 PC6 ( A14 )
45 Digital pin 45 (PWM) PL4 ( OC5B )   30 Digital pin 30 PC7 ( A15 )
46 Digital pin 46 (PWM) PL3 ( OC5A )   29 Digital pin 29 PA7 ( AD7 )
47 Digital pin 47 PL2 ( T5 )   28 Digital pin 28 PA6 ( AD6 )
48 Digital pin 48 PL1 ( ICP5 )   27 Digital pin 27 PA5 ( AD5 )
49 Digital pin 49 PL0 ( ICP4 )   26 Digital pin 26 PA4 ( AD4 )
50 Digital pin 50 (MISO) PB3 ( MISO/PCINT3 )   25 Digital pin 25 PA3 ( AD3 )
51 Digital pin 51 (MOSI) PB2 ( MOSI/PCINT2 )   24 Digital pin 24 PA2 ( AD2 )
52 Digital pin 52 (SCK) PB1 ( SCK/PCINT1 )   23 Digital pin 23 PA1 ( AD1 )
53 Digital pin 53 (SS) PB0 ( SS/PCINT0 )   22 Digital pin 22 PA0 ( AD0 )
A15 Analog pin 15 PK7 ( ADC15/PCINT23 )   21 Digital pin 21 (SCL) PD0 ( SCL/INT0 )
A14 Analog pin 14 PK6 ( ADC14/PCINT22 )   20 Digital pin 20 (SDA) PD1 ( SDA/INT1 )
A13 Analog pin 13 PK5 ( ADC13/PCINT21 )   19 Digital pin 19 (RX1) PD2 ( RXDI/INT2 )
A12 Analog pin 12 PK4 ( ADC12/PCINT20 )   18 Digital pin 18 (TX1) PD3 ( TXD1/INT3 )
         
     
A11 Analog pin 11 PK3 ( ADC11/PCINT19 )   17 Digital pin 17 (RX2) PH0 ( RXD2 )
A10 Analog pin 10 PK2 ( ADC10/PCINT18 )   16 Digital pin 16 (TX2) PH1 ( TXD2 )
A9 Analog pin 9 PK1 ( ADC9/PCINT17 )   15 Digital pin 15 (RX3) PJ0 ( RXD3/PCINT9 )
A8 Analog pin 8 PK0 ( ADC8/PCINT16 )   14 Digital pin 14 (TX3) PJ1 ( TXD3/PCINT10 )
A7 Analog pin 7 PF7 ( ADC7 )   0 Digital pin 0 (RX0) PE0 ( RXD0/PCINT8 )
A6 Analog pin 6 PF6 ( ADC6 )   1 Digital pin 1 (TX0) PE1 ( TXD0 )
A5 Analog pin 5 PF5 ( ADC5/TMS )   2 Digital pin 2 (PWM) PE4 ( OC3B/INT4 )
A4 Analog pin 4 PF4 ( ADC4/TMK )   3 Digital pin 3 (PWM) PE5 ( OC3C/INT5 )
A3 Analog pin 3 PF3 ( ADC3 )   4 Digital pin 4 (PWM) PG5 ( OC0B )
A2 Analog pin 2 PF2 ( ADC2 )   5 Digital pin 5 (PWM) PE3 ( OC3A/AIN1 )
A1 Analog pin 1 PF1 ( ADC1 )   6 Digital pin 6 (PWM) PH3 ( OC4A )
A0 Analog pin 0 PF0 ( ADC0 )   7 Digital pin 7 (PWM) PH4 ( OC4B )
GND GND   8 Digital pin 8 (PWM) PH5 ( OC4C )
IOREF     9 Digital pin 9 (PWM) PH6 ( OC2B )
AREF Analog Reference   10 Digital pin 10 (PWM) PB4 ( OC2A/PCINT4 )
RST RESET   11 Digital pin 11 (PWM) PB5 ( OC1A/PCINT5 )
3.3V 3.3V ARDUINO   12 Digital pin 12 (PWM) PB6 ( OC1B/PCINT6 )
5V+ N.C   13 Digital pin 13 (PWM) PB7 ( OC0A/OC1C/PCINT7 )
5V 5V ARDUINO   GND GND
GND GND   SDA SDA Digital pin 20 (SDA) PD1 ( SDA/INT1 )
VIN VCC 8-12V   SCL SCL Digital pin 21 (SCL) PD0 ( SCL/INT0 )