Ekspander MCP23017 jak działa

  • 28 stycznia 2019

Układ pozwala zwiększyć ilość pinów o 16 mikrokontrolera (w tym minikomputera Raspberry Pi oraz ARDUINO). Komunikuje się z jednostką centralną za pomocą magistrali I2C (TWI). Na jednej magistrali można podłączyć do 8 układów, co łącznie daje 128 portów I/O.

Napięcie zasilania: 1,8 V – 5,5 V
Maksymalny pobór prądu – jeden układ : 150 mA (16 i/o)
Maksymalny pobór prądu – jeden PIN : 25 mA

Przykładowy kod w środowisku Arduino