MoBo-2 MCU Board

Koncepcją MoBo-2 MCU Board jest uniwersalność montażu różnych modułów mikroprocesorów pod jedno złącze 30 pinowe.

Sukcesywnie będziemy wprowadzać moduły przejściowe w zależności od zapotrzebowania.

2.01. ESP32 30pin DevKit V1

2.02. ESP32 38 pin DevKit V2 i V3

2.03. ESP32 S2 Saola

2.04. ESP32 D1 mini

2.05.ESP32 WT32-ETH01

2.06. ESP32 Olimex POE

2.07. ESP32C3 Xiao

2.08. ESP32 ESP32-C3-DEVKITM-1 RISC-V WIFI + BLE 5.0

2.09. ESP32 ESP32-C3-MINI-DEVKIT RISC-V WIFI + BLE 5.0

2.20 ESP8266-01

2.21 ESP8266 V3 Z UKŁADEM CH340

2.22 ESP8266 NodeMCU v2 Lua

2.23 ESP8266 Wemos D1 mini

2.30 Raspberry Pi Pico – RP2040 ARM Cortex M0+

2.31 Raspberry Pi Pico W5100S-EVB-PICO – płytka z mikrokontrolerem RP2040 i Ethernet

2.32 Raspberry Pi Seeed Xiao RP2040 – ARM Cortex M0+

2.33 Raspberry Pi Zero

2.40 Arduino Nano

2.41 Arduino pro micro ATMEGA32U4

2.42 Seeeduino Xiao – SAMD21 ARM Cortex M0+

2.50 STM32 Bluepill STM32F103C8T6

2.51 STM32 Blackpill STM32F401CCU6