Arduino – Test ekspandera GPIO 128 , wejścia

 • 17 października 2020

Miałem sporo pytań jak sprawdzić czy ekspander jest poprawnie podłączony i czy działają wejścia.

Poniżej prosty kod sprawdzający czy widać wszystkie 8 układów MCP23017 oraz po podaniu stanu niskiego na pin dostajemy informację o użytym wejściu po UART (USB).

Potrzebujemy bibliotekę do MCP , pobieramy ją z Gita https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library
lub z Adafruit_MCP23017 (779 pobrań )

Rozpakowujemy pliki do Arduino\libraries u mnie C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Adafruit_MCP23017\

 

#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP23017.h"


//Adafruit_MCP23017 *mcp[8]; 
Adafruit_MCP23017 mcp;
Adafruit_MCP23017 mcp2;
Adafruit_MCP23017 mcp3;
Adafruit_MCP23017 mcp4;
Adafruit_MCP23017 mcp5;
Adafruit_MCP23017 mcp6;
Adafruit_MCP23017 mcp7;
Adafruit_MCP23017 mcp8;

unsigned long previousMillis = 0;    // will store last time was updated
const long intervalMilis = 500;      // interval at which to blink (milliseconds)

byte pressTable[128][1];

void setup() { 

 Wire.begin();
  
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);      
 Serial.println("\nI2C Scanner");
 i2cscanner();
  
 mcp.begin(0);
 mcp2.begin(1);
 mcp3.begin(2);
 mcp4.begin(3);
 mcp5.begin(4);
 mcp6.begin(5);
 mcp7.begin(6);
 mcp8.begin(7);

 byte i=0;

 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp.pinMode(i, INPUT);
  mcp.pullUp(i, HIGH);
 }

 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp2.pinMode(i, INPUT);
  mcp2.pullUp(i, HIGH);
 }

 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp3.pinMode(i, INPUT);
  mcp3.pullUp(i, HIGH);
 }

 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp4.pinMode(i, INPUT);
  mcp4.pullUp(i, HIGH);
 }

  for(i=0;i<=15;i++){
  mcp5.pinMode(i, INPUT);
  mcp5.pullUp(i, HIGH);
 }

 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp6.pinMode(i, INPUT);
  mcp6.pullUp(i, HIGH);
 }

 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp7.pinMode(i, INPUT);
  mcp7.pullUp(i, HIGH);
 }

 for(i=0;i<=15;i++){
  mcp8.pinMode(i, INPUT);
  mcp8.pullUp(i, HIGH);
 }

 delay(1000);
}

void loop() {

 byte in;
 byte i;
  
 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i][0] = 1; 
  }
 }

 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp2.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+16][0] = 1; 
  }
 }

 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp3.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+32][0] = 1; 
  }
 }

 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp4.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+48][0] = 1; 
  }
 }

 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp5.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+64][0] = 1; 
  }
 }

 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp6.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+80][0] = 1; 
  }
 }

 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp7.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+96][0] = 1; 
  }
 }

 for(i=0;i<16;i++){
  in = mcp8.digitalRead(i);
  if(in == 0){
   pressTable[i+112][0] = 1; 
  }
 }
 
  unsigned long currentMillis = millis();

   
    
 if (currentMillis - previousMillis >= intervalMilis) {    
  for(i=0;i<129;i++){
   if(pressTable[i][0] == 1){
    Serial.print("Press MCP: ");
    Serial.println(i);  
   }
  }
  resetTable();
  previousMillis = currentMillis; 
 }
 
  
}

void resetTable(){
 byte i;
 for(i=0;i<129;i++){
  pressTable[i][0] = 0;
 }
}

void i2cscanner() {
 byte error, address;
 int nDevices;
 
 Serial.println("Scanning...");
 
 nDevices = 0;
 for(address = 1; address < 127; address++ )
 {
  // The i2c_scanner uses the return value of
  // the Write.endTransmisstion to see if
  // a device did acknowledge to the address.
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
 
  if (error == 0)
  {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.print(address,HEX);
   Serial.println(" !");
 
   nDevices++;
  }
  else if (error==4)
  {
   Serial.print("Unknown error at address 0x");
   if (address<16)
    Serial.print("0");
   Serial.println(address,HEX);
  }  
 }
 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
  Serial.println("done\n");
}

Jeśli wszystko podpięliśmy poprawnie dostaniemy informację o adresach MCP oraz informację o wciskanych wejściach (wejścia zwieramy do masy).

I2C Scanner
Scanning...
I2C device found at address 0x20 !
I2C device found at address 0x21 !
I2C device found at address 0x22 !
I2C device found at address 0x23 !
I2C device found at address 0x24 !
I2C device found at address 0x25 !
I2C device found at address 0x26 !
I2C device found at address 0x27 !
done

Press MCP: 0
Press MCP: 1
Press MCP: 3
Press MCP: 4
Press MCP: 16
Press MCP: 17
Press MCP: 18
Press MCP: 19
Press MCP: 21
Press MCP: 32
Press MCP: 33
Press MCP: 34
Press MCP: 34
Press MCP: 35
Press MCP: 44
Press MCP: 45
Press MCP: 46
Press MCP: 46
Press MCP: 47
Press MCP: 53
Press MCP: 54
Press MCP: 55
Press MCP: 56