EasySensors instrukcja

  • 7 lutego 2020

Menu główne: v1.005

Program do automatycznego generowania sketcha do Arduino dla MySensors, obsługa Ekspandera na MCP23017.

Podstawowe opcje programu:
Komunikacja po USB – Standard MySensors.
Automatyczny zapis bibliotek i sketch`a do plików.
Zapis listy do pliku CSV.
Odczyt z pliku CSV.
Obsługa kilku przekaźników do jednego przycisku
Obsługa kilku przycisku do jednego przekaźnika
Obsługa pojedynczego kliknięcia, podwójnego i długiego przytrzymania.
Zapis stanu przekaźników do EEPROM.
Większość danych zapisywanych w pamięci Flash (w niewielkiej części wykorzystuje pamięci RAM).
Dodawanie nowego wiersza z menu rozwijanego.
Edycja danych w tabeli.
Edycji danych w menu rozwijanym (klikamy prawym na wiersz i wybieramy edytuj).
Duplikowanie wiersza .
Kasowanie wiersza (klikamy prawym na wiersz i wybieramy usuń).

Przekaźniki:
Obsługa ekspandera MCP23017
Wyzwalanie poziomem niskim lub wysokim,
Przy starcie wyłączony, załączony lub odczyt stanu z EEPROM.
Nazwa przekaźnika do Mysensors.

Przyciski:
Obsługa ekspandera MCP23017
Obsługa ONE Button, Double Button, Long Press.
Ze względu na opóźnienia szyny I2C zalecamy stosowanie ekspandera do przekaźników a Arduino do przycisków

Wersja darmowa generuje do 15 wierszy.

Po wygenerowaniu plików z folderu libraries kopiujemy foldery Adafruit-MCP23017 i EasySwitch_sensors do folderu libraries z naszym Arduino przy standardowej instalacji C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries

Od Wersji 1.003 po podaniu ścieżki w opcjach, istnieje możliwość zapisu biblioteki bezpośrednio do folderu libraries w folderze z programem Arduino. np wystarczy wpisać C:\Program Files (x86)\Arduino i po wprowadzeniu zmian nie trzeba kopiować bibliotek.

Sketch uruchamiamy z folderu EasySwitch_EasySensors_v1.xxx

 

Sensor ID:

nr ID czujnika MySensors 

Relay:

A : Wyjścia Arduino
E : Wyjścia Ekspandera E(z,y);
z – nr ekspandera, obecnie tylko 0.
y – nr wyjścia układów  MCP23017, adresy i numery pinów :
0x20 wyjścia 0-15;
0x21 wyjścia 16-31;
0x22 wyjścia 32-47;
0x23 wyjścia 48-63;
0x24 wyjścia 64-79;
0x25 wyjścia 80-95;
0x26 wyjścia 96-111;
0x27 wyjścia 112-127;

Relay Trigger:
LOW – przekaźnik załączany stanem niskim – stan gnd ON.
HIGH – przekaźnik załączony stanem wysokim – stan vcc ON.

Relay Startup: – stan przekaźnika po restarcie Arduino
OFF – przekaźnik wyłączony.
ON – przekaźnik załączony.
EEPROM – ostatni stan przekaźnika, odczytany z pamięci.

Relay Type:
MONO – Przekaźnik monostabilny (zasilanie – ON , brak zasilania OFF)

Button:

A : Wejścia Arduino
E : Wejścia Ekspandera E(z,y);
z – nr ekspandera, obecnie tylko 0.
y – nr wejścia układów  MCP23017, adresy i numery pinów :
0x20 wyjścia 0-15;
0x21 wyjścia 16-31;
0x22 wyjścia 32-47;
0x23 wyjścia 48-63;
0x24 wyjścia 64-79;
0x25 wyjścia 80-95;
0x26 wyjścia 96-111;
0x27 wyjścia 112-127;

Ze względu na opóźnienia szyny I2C zalecamy stosowanie ekspandera do przekaźników a Arduino do przycisków.

Button Type:
Ding Dong – przełącznik chwilowy, dzwonkowy.
BiStable – przełącznik 2 pozycyjny.

Click Type:
One – jedno przyciśnięcie.
Po kliknięciu przycisku program nie reaguje na kolejne kliknięcia przez około 300ms.

click debouce stan click debouce stan
300ms ON 300ms OFF

 

Double – podwójne kliknięcie (opcja dostępna tylko dla Ding Dong).

click debouce czekamy na drugi click click stan
300ms 400ms zmiana stanu

 

Long Press – długie przyciśnięcie (opcja dostępna tylko dla Ding Dong).

click debouce press press stan
300ms 400ms 200ms zmiana stanu

Relay Description:

Nazwa przekaźnika np w Domoticz.

 

Info:

dodatkowy opis.

 

Generowanie plików.

Generowanie plików:

sketch zapisuje się w głównym folderze programu np. EasySwitch_EasySensors_v1.005\EasySwitch_EasySensors_v1.005.ino

Bibliotekę możemy zapisać w dowolnym miejscu po podaniu ścieżki do zapisu.

jeśli ścieżka jest pusta biblioteka zapisuje się w głównym folderze programu. EasySwitch_EasySensors_v1.005\libraries , foldery Adafruit-MCP23017 , EasySwitch_sensors po każdym generowaniu należy przekopiować do Arduino\libraries

Po wpisaniu ścieżki do naszego Arduino biblioteka będzie automatycznie zapisywana w libraries  np C:\Program Files (x86)\Arduino . Nie musimy nic kopiować.

Uruchomienie sketcha

Sketch uruchamiamy z folderu z programem , EasySwitch_EasySensors_vx.xxx/EasySwitch_EasySensors_vx.xxx.ino

Na górze mamy informację o dacie stworzenia sketcha oraz wersję oprogramowania

Jeśli wszystko zrobiliśmy zgodnie z instrukcją po zweryfikowaniu powinniśmy dostać komunikat o zakończeniu kompilacji.