Arduino

More

MySensors + MCP23017

  • 25 sierpnia 2019

Poniżej przerobiona biblioteka Leszka Kankowskiego do obsługi MCP23017 #define USE_EXPANDER // Enable debug prints to serial monitor #define MY_DEBUG #define MY_GATEWAY_SERIAL #include <MySensors.h> #include <Bounce2.h> #ifdef...

More

Arduino – obsługa EEPROM I2C

  • 20 maja 2019

Poniżej prosty Sketch do obsługi eeprom i fram po i2c // // #include <Wire.h> // biblioteka do obsługi i2c #define device_address 0x50 // adres eeprom void...

More

Ekspander MCP23017 jak działa

  • 28 stycznia 2019

Układ pozwala zwiększyć ilość pinów o 16 mikrokontrolera (w tym minikomputera Raspberry Pi oraz ARDUINO). Komunikuje się z jednostką centralną za pomocą magistrali I2C (TWI). Na...

More

Arduino – Expander jako wyjścia

  • 27 stycznia 2019

W dzisiejszym wpisie pokażę jak w prosty sposób za pomocą Arduino sterować expanderem na MCP23017. Pobieramy bibliotekę z Gita https://github.com/adafruit/Adafruit-MCP23017-Arduino-Library lub z Rozpakowujemy pliki do Arduino\libraries...